Deratizacija

Agencija EKO-KLINER se bavi suzbijanjem mišolikih glodara, prenosilaca zaraznih bolesti kao što su hemoragična groznica, tifus, peptospiroza, salmonela i druge.

Ukoliko imate problem u kući ili poslovnom prostoru pozovite nas.

Deratizacija se sprovodi parcijalno (na manjim teritorijama), ili , još bolje, sistematski, na širim područjima.

DERATIZACIJA

Deratizacija je postupak kojim se uništavaju glodari koji imaju važnu ulogu u prenošenju mnogih parazitarnih zaraznih bolesti na ljude, domaće životinje i divljač (kuga, murini pegavac, leptospiroze, hemoragična ili mišja groznica, besnilo, krpeljski rekurens, trihineloza i mnoge druge). Prvi i najbitnioji korak u borbi protiv glodara jeste sprečiti pristup hrani. Sivi i crni pacov se hrane uglavnom zrnastom hranom mada rado jedu i šećer, kakao, rogač pa se ove namirnice i dodaju mamcima. Kao mamac može poslužiti i voda kojoj je dodato neko rodenticidno sredstvo.
Važna napomena je da zbog razvijenog čula mirisa glodara pušači ne bi smeli da postavljaju mamke za glodare jer kada osete miris duvana ne jedu hranu sa tog mamca.

METODE UNIŠTAVANJA GLODARA

Potrebno je sprovesti kombinovane odbrambene mere sa preventivnim. Hemijska sredstva koja se koriste su rodenticidi. Idealni rodenticid bi trebao da sadrži sledeće karakteristike:

  • da je toksičan u što manjoj meri
  • da izaziva uginuće glodara koje liči na prirodno
  • da svojim osobinama ne odbija glodare
  • da ne bude skup

Prema načinu unošenja – digestivni i respiratorni.
Prema brzini delovanja- brzodelujući i sporodeluijući.

 

Rodenticid BRODISANRodenticid brodisan sadrži anticoagulant, aktivna materija bromadiolon 0,005 % antidot vitamin K1. Rodenticid Brodisan je digestivni prema načinu unošenja, sporodelujući koji zahteva određeno vreme kako bi unešena hrana sa rodenticidom imala dejstvo na što veći broj članova porodice pacova. Ovaj rodenticid sadrži sve potrebne karakteristike idealnog rodenticida. Lak je za upotrebu ali se preporučuje da njegovu primenu obavlja stručno lice.