• Dezinsekcija

  Pod pojmom dezinsekcija podrazumeva se regulacija populacije štetnih insekata (artropoda).

  Štetni insekti izazivaju zdravstvene poremećaje kod ljudi i domaćih životinja i nanose velike ekonomske štete. 

  Detaljnije »

 • Deratizacija

  Deratizacija označava istrebljenje pacova, miševa i sličnih glodara putem bioloških, mehaničkih ili hemijskih sredstava.

  Deratizacija se sprovodi parcijalno (na manjim teritorijama), ili , još bolje, sistematski, na širim područjima.

  Detaljnije »

 • Čišćenje objekata

  Agencija Eko-kliner se bavi uslugama čišćenja:

  Održavanje zgrada, dvorišta, stepeništa, ulaza, čišćenje i spremanje stanova, lokala i kancelarija, pranje tepiha-tepih servis, pranje mebla Kirby i Rainbow sistemom.

  Detaljnije »